ANBI

 

De Stichting Eljaluso is per 22 juni 2021 aangemerkt als een ANBI instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang. De instelling heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk. 

Een stichting met ANBI-status is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor ze deze niet hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen. Giften komen geheel ten goede aan het doel van de stichting.

Als donateur aan een stichting met ANBI-status kunt u uw gift aftrekken van de belastingen.

Meer informatie en voorwaarden vindt u op ANBI.nl

 

ANBI nummer: 862711435