Besteding van uw gift

 

De gelden die nodig zijn voor de lessen worden verworven door middel van giften van particulieren en instellingen/bedrijven. Giften zullen volledig worden besteed aan het opzetten, uitvoeren en het onderhouden van de Artclub. Janneke en Ellen dragen zelf zorg voor de vaste lasten van de stichting.

Giften zullen gebruikt worden voor:  o Aankoop materialen, lokaal en in Nederland

                                                                 o Verzending materialen naar de scholen

                                                                 o Maken van leskaarten

                                                                 o Lokale transportkosten

 

U kunt de stichting steunen door op bovenstaande knop te klikken of door een gift over te maken op ons bankrekeningnummer:

Eljaluso      NL 11 RBRB 8835316421

 

Janneke en Ellen dragen zorg voor de eigen reis- en verblijfskosten. Wilt u, of uw bedrijf, hier speciaal een bijdrage aan geven dan kunt u uw gift overmaken op het bankrekeningnummer. van de stichting onder vermelding van 'reis/verblijfskosten'. 

 

 Heel erg bedankt voor uw steun!!